Política de privacitat

De conformitat amb la Llei Orgnánica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estem obligats i els garantim: 

· La confidencialitat de les dades facilitades pels nostres clients. 
· Les dades facilitades voluntàriament seran incorporades a la nostra base de dades. 
· Aquestes dades no seran venudes ni cedides a tercers, ja siguin empreses, entitats o col · lectius. 
· Les dades que ens siguin facilitades pels nostres clients, formaran part del nostre fitxer i s'utilitzaran per a l'ús que ens ha estat confiat. 
· Les dades que posseïm dels nostres clients, bases de dades públiques, etc seran utilitzades per remetre informació comercial que pugui ser del seu interès. 
· Tenen dret a cancel·lar-les o rectificar en cas de ser erronis, fent la seva petició mitjançant correu electrònic 
· Tots els elements que integren aquesta web són, d'acord amb la Llei de Propietat Intel · lectual, propietat de ESCOLA BRESSOL ELS PETITS GEGANTS que posseeix els drets exclusius d'explotació dels mateixos (reproducció, distribució i transformació). 

ESCOLA BRESSOL ELS PETITS GEGANTS es reserva el dret de canviar els continguts i modificar la informació inclosa al web sense previ avís. L'usuari es responsabilitza de l'ús que efectuï del nostre web. ESCOLA BRESSOL ELS PETITS GEGANTS no assumirà cap responsabilitat per l'ús, danys o perjudicis derivats de la consulta o manipulació per tercers del web. 

La utilització no autoritzada de la informació del web i l'incompliment dels drets de la propietat intel · lectual comportaran les responsabilitats que la Llei estableix. Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic: