Activitats

L'escola ofereix:
 

- Piscina: S'efectua un dia a la setmana al matí durant tot el curs a la piscina municipal de Can Butjosa. S'inicia el primer dilluns d'octubre. L'adaptació es farà de manera progressiva. Aquesta activitat ajuda al desenvolupament psicomotriu de l'infant, es una activitat molt recomanada pels especialistes i està supervisada per les educadores del centre.

- Introducció a l'anglès: Es realitza un cop a la setmana amb una mestra formada en llengua anglesa. Els nens tindran un primer contacte i aniran aprenent mica en mica junt amb la seva mascota que els ensenyarà jocs i cançons. El principal objectiu de l'activitat es aprendre de forma lúdica.
  
- Informàtica: També s'efectua un cop a la setmana, els nens començaran a habituar-se a l'ús de la tablet amb una professora especialitzada en TIC. Com en les altres activitats, els nens aprendran mitjançant jocs. 

- Psicomotricitat: Fomentem el moviment del cos. Un dia a la setmana els nens faran activitats més mogudes que els ajudaran a anar coordinar el seu cos i aprenent el llenguatge corporal.

- Educació emocional: Els infants comencen a descobrir el seu caràcter i personalitat. Nosaltres potenciem les emocions a través d'activitats com ara obres de teatre, contes i activitats d'expressió corporal.

 • Experimentem amb teles

 • Experimentem amb sorra

 • Experimentem amb fruita

 • Celebrem aniversaris

 • Treballem les estacions

 • Fem pintura

 • Les nostres obres d´art

 • Experimentem amb farina

 • Fem informàtica

 • Anem a piscina

 • També descansem

 • També descansem

 • Fem activitats amb pares i mares

 • Anem d´excursió

 • Anem d´excursió

 • Anem d´excursió